Møder og arrangementer

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Kyndelmisse v/ Erling Kristensen

29. jan 19:00
20:00
29. jan 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, 4. søndag efter Helligtrekonger v/ Kim Bach

5. feb 09:00
10:00
5. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Septuagesima v/ Knud Fensteen Madsen

12. feb 10:30
11:30
12. feb 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Fastelavn v/ Erling Kristensen

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Landsbyhuset gerne udklædte, såvel i …

26. feb 10:30
11:30
26. feb 10:30 -
11:30

Øster Lindet kirke

 

 

Dette er forsiden til Øster Lindet Kirkes hjemmeside.
Vil man se aktiviteter ved Rødding Sognekirke Klik på linket til højre.

Sognepræst Joanna Pedersen

har fået sin orlov forlænget til den 24. februar 2017. Knud Fensteen Madsen fortsætter i sit vikariat til denne dato.

Menighedsrådsvalg ved Øster Lindet Kirke.

Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand Birthe Kristensen
Næstformand Helge Jensen
Kasserer uden for menighedsrådet Eva Schmidt  
Kirkeværge Kirsten Fredsted
Sekretær Vivi Schmidt
kontaktperson Inger-Lise Vernersen  
suppleanter er Henning Jensen og Ellinor Jensen. 

HVAD KIRKEMARKEN GEMTE OG METALDETEKTOREN OPSPOREDE - KRIG OG KÆRLIGHED

Billedet af guldarmbåndet er taget af: Poul Nørgaard Pedersen.

På kirkemarken fik jeg af menighedsrådet lov at gå en tur med min metaldetektor tilbage i sommeren 2015. 

Dette i min egenskab af amatørarkæolog med lokal tilknytning til sognet: Jeg er opvokset på Øster Lindet gamle præstegård.

Kirkemarker er særlig interessante, fordi der er en høj sandsynlighed for, at nogle af de mange mennesker, man ved har færdes omkring kirkerne i mange hundrede år, kan have tabt, glemt eller gemt noget.

Når man går med metaldetektor kan man finde metal som ligger i jorden ned til cirka 30 centimeters dybde

Lad mig dele typiske fund gjort med metaldetektor op i tre forskellige overkategorier:

• 
Nyere metal skrot: Øldåser, kapsler, tuber, bondejern, søm, skruer og beslag.

• 
Sjove metal genstande, som fortæller en historie, selvom det ikke er gammelt nok til at være danefæ og derfor ikke skal på museum: Vægtlodder, bondeknapper, patronhylstre, tinsoldater, lommeure, mønter, pyntebeslag, musketkugler og fingerbøl.

• 
Metal, som er i danefæklassen: Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen/staten: Nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. Dertil kommer bronze. Samt alle mønter fra før år 1536. Dertil kommer desuden genstande af kulturhistorisk værdi, trods deres beskedne metalværdi. Det kunne f.eks. være bronzespænder fra oldtid eller middelalder. Eller bly tenvægte eller vægtlodder. 

(Kilde: www.natmus.dk. Se eventuelt meget mere på Nationalmuseets hjemmeside om dette)

 

Sidstnævnte kategori skal, uanset hvem, der finder det, indleveres på det lokalmuseum, som har ansvaret for fundområdet. Hvis de på lokalmuseet vurderer, at der sikkert er tale om danefæ, bliver det videresendt til Nationalmuseet i København, som foretager den endelige danefævurdering og udbetaling af danefægodtgørelse. Ofte får lokalmuseet lov at beholde  fundene.

Hvad kirkemarken gemte: 
Jeg fandt to sjove metalgenstande med hver sin historie. De historier skal I have her

1) 
Vi starter med kærlighedshistorien: Jeg fandt en Regard kondom æske.
Produktionsåret er efter alt sandsynlighed 1957. På dette tidspunkt håndpakkedes råkondomerne, som blev importeret fra USA. Det foregik ved "<wbr>Aktieselskabet Regard Aarhus Gummivarefabrik" i Ole Rømersgade 42.

2) Børn har inspireret af voksne, til alle tider, leget krig. Det gælder også på denne mark.
Her lå en lille, minikanon støbt i bronze. Ud fra stilen at bedømme, sikkert fra tiden omkring 1864.

Skribent: Marie Aagaard Larsen
, som 1 år efter ovenstående fund, sammen med sit

Team Rainbow Power, blev finder af Danmarks største vikingeguldskat.

Fredagscafé

Hver fredag kl. 10.00-11.30,
Alle er velkomne! Snakken går lystigt, stemningen er uformel og kaffen smager altid bedre i selskab med andre.
Nyt: Er du gangbesværet sørger vi for transport (omkostningsfrit). Ring på tlf. 74 84 22 30 senest dagen før.

 

 

Kirkebladet

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Kyndelmisse v/ Erling Kristensen

29. jan 19:00
20:00
29. jan 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, 4. søndag efter Helligtrekonger v/ Kim Bach

5. feb 09:00
10:00
5. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Septuagesima v/ Knud Fensteen Madsen

12. feb 10:30
11:30
12. feb 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Øster Lindet Kirke, Fastelavn v/ Erling Kristensen

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Landsbyhuset gerne udklædte, såvel i …

26. feb 10:30
11:30
26. feb 10:30 -
11:30